MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Sorø Borgerskoles trafikpolitik

Trafikpolitikken på Sorø Borgerskole har til formål at øge sikkerheden, når elever, forældre
og lærere færdes i trafikken. På længere sigt skal trafikpolitikken være med til at skabe
gode og fornuftige trafikanter.

Vi tager udgangspunkt i de af Rådet for Sikker Trafik anbefalede fokuspunkter:
• Trafikken i og omkring skolen
• Undervisning gennem hele skoleforløbet
• De voksne som gode rollemodeller
• Samarbejde mellem alle parter

Trafikken i og omkring skolen

I forhold til de elever der bor i cykelafstand fra skolen, opfordrer skolen til, at eleverne cyk-
ler. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og følger skolens holdninger om ”Sund

skole”.
Både på Rådhusvej og i Alléen har skolen skolepatruljer fra kl. 7.50. Skolepatruljerne
hjælpes af voksne. Dette er valgt for at skabe tryghed både for skolepatruljerne i deres
arbejde samt tryghed for de elever, der skal ind på skolens område.
På Rådhusvej findes en afsætningsplads. Den skal benyttes i forbindelse med aflevering
af de elever, der kommer med bil. Parkering er ikke tilladt på dette område.
Skal der cykles i undervisningen sker det med cykelhjelm – både for elever og voksne.
Skolen har udlån af enkelte cykelhjelme.

Undervisning gennem hele skoleforløbet
Skolen arbejder med Færdselslære ud fra ”Fælles mål for Færdselslære”, der træder i

kraft fra august 2015. Teamet omkring klassen aftaler hvem, der varetager undervisnin-
gen.

Skolen har en færdselskontaktlærer, der koordinerer de færdselstiltag, der foregår på sko-
len.

Af fælles tiltag på skolen kan nævnes:
Gå-prøven i 0. kl.
Reflekskampagne i indskolingen og på mellemtrinnet
Cyklist-prøven i 6. kl
Gæstelærerne, Trafikinformatører, i udskolingen (9. Klasse) fra "Rådet for sikker trafik"

Der henvises til følgende hjemmeside for undervisningsmateriale til Færdselsundervisnin-
gen:

www.sikkertrafik.dk/skole

De voksne som gode rollemodeller

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker ad-
færd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når ansatte kører

på cykel (orientering, tegngivning, cykelhjelm).
På cykelture med elever, skal lærerne bruge cykelhjelm.
Forældre opfordres til at sende deres børn afsted i god tid samt respektere skolepatruljen
og reglerne for afsætning.

Samarbejde mellem alle parter

Skolen samarbejder løbende med Sorø Kommune og Movia om optimering af busplaner-
ne, så ventetiden for ”busbørnene” minimeres.

Skolen samarbejder med politiet i forbindelse med gå-prøver, cyklistprøver, synlighed i
morgentrafikken o.l.