MENU
Aula_close Layer 1

Idrætsundervisningen

Sorø Borgerskole og idrætsundervisning

Billede fjernet.

Skolen sætter fokus på motion og bevægelse og anser derfor idrætsundervisningen som væsentlig i elevernes dannelse/uddannelse.
Det skal i øvrigt oplyses, at faget er blevet et prøvefag til folkeskolens afgangsprøve.

I forbindelse med undervisningen i idræt forventer skolen, at børnene/de unge klæder om og bader efter endt idrætsundervisning.
Skulle en elev have glemt sit tøj eller håndklæde, kan en idrætslærer kontaktes for evt. lån af tøj og/eller håndklæde.

Fritagelse for deltagelse i idrætsundervisningen er undtagelsen. Og kan kun ske ved skriftlig anmodning fra hjemmet. Er eleven fritaget, betyder det ikke fravær fra undervisningen. Eleven kan dels observere sine klassekammerater for at tilegne sig teoretisk viden, men kan også være hjælper i en række funktioner (pointtæller, dommer etc.).

Ved manglende fremmøde, gentagen passivitet i undervisningen, problemer omkring omklædning/bad inddrages i første omgang klasselæreren og hjemmet kontaktes. Skønnes det nødvendigt inddrages ledelsen efterfølgende.

Med venlig hilsen Ledelsen Sorø Borgerskole