MENU
Aula_close Layer 1

Introduktion af skolen

Grundoplysninger

Adresse

Sorø Borgerskole
Alleen 8
4180 Sorø

Tlf. 57864000
Fax: 57864005
E-mail: soroe.borgerskole@soroe.dk
Web: http://www borgerskole.dk

 

Skoleleder: Søren Brockdorff Jensen

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin: 0. - 9. klasse.

Desuden indeholder Sorø Borgerskole:

Supercenter for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.

 

Antal spor: 2 spor

Typer af tilbud efter skoletid

SFO er en skolefritidsordning tilknyttet Sorø Borgerskole. Det er et kommunalt tilbud til børn før og efter skoletid. Børn fra børnehave-klassen og opefter kan tilmeldes skolefritidsordningen. Ønsker man, at barnet skal fortsætte på SFO ud over 3. klasse, må der søges dispensation.

SFO har 3 moduler som man kan melde sit barn til: morgen,

eftermiddag, og skolefridage.

 

Morgenmodulet er fra kl. 06.30 til 08.10

På skolefridage fra kl. 06.30 til 12.50

Eftermiddagsmodul fra kl. 12.50 til 17.00

På skolefridage fra kl. 08.00 til 17.00

Skolefridagesmodul kl. 06.30 til 17.00

Alle fredage 06.30 - 16.30

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Sorø Borgerskole består af bygninger fra: 1878, 1919, 1952, 1975 og 1998. Disse indeholder henholdsvis: administration og lærerarbejdspladser, klasseværelser og bibliotek, 4. – 6. klassers klasseværelser og faglokaler, 7. – 9. klassers klasseværelser og faglokaler samt 0. – 3. klassers klasseværelser i den yngste bygning. Endvidere er der bygninger som indeholder gymnastiksal, faglokaler og samlingssal. 

Skolen er totalrenoveret i årene 1997 til 2002 og fremstår som en sammenhængende helhed. De tre ældste bygninger er sammenbygget med en multifunktionssal. 

Skolen råder over én gymnastiksal som benyttes af 0. og 1. klasse.

Resten af skolens klasser benytter Sorø Hallerne lige i nærheden.

Skolen benytter Sorø Hallernes sportspladser.

Skolen har faglokaler til: fysik/kemi, natur/teknologi, biologi, IT, madkundskab, billedkunst, sløjd og musik.

De fleste klasseværelser har ét grupperum.

Skolen råder over en multisal som anvendes til teater, koncert, møder, konferencer, foredrag m.m.

Adgang til skolens område sker fra Alléen eller Rådhusvej. Kørestolsbrugere er sikret adgang. Der er elevator på skolen. Der er handicaptoiletter.