MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

Den 12. februar 1878 var en festdag i Sorø, for der blev den nye skolebygning på adressen Alleen 8 indviet. Bygningen indeholdt 6 rummelige klasselokaler, boliger for to gifte lærere og for to ugifte lærerinder. Efter en kortere ferie, som hovedsageligt blev brugt at flytte skolens materiel, blev bygningen taget i brug den 18. februar 1878. Bygningen rummer i dag skolens administration og lærerværelse.

Indtil 1878 havde den offentlige skole i Sorø ligget på adressen Storgade 11-13, det nuværende Sportmaster. Jernbanens komme til Sorø (1856) havde givet øget færdsel i Storgade, og man syntes nu, at det var meget generende for undervisningen. Desuden var børnetallet i Sorø stigende. I 1870 gik der 72 elever i skolen.

Man besluttede at bygge en ny skole og efter grundige overvejelser skulle skolen ligge udenfor byen. Dengang lå Alleen udenfor Sorø by. Kordegn og førstelærer C. Kaysen skriver om skolens placering: ?Pladsen til den ny bygning er valgt med skønsomhed, ikke alene fordi den forholdsvis høje og fri beliggenhed er en betryggelse mod fugtighed og i sanitær henseende opfylder nutidens fordringer, men også fordi den for undervisningen så generende og adspredende gadetummel og støj her på dette sted ikke forudlemper i mindste måde. Udsigten til skov og sø er derhos venlig.?

Borgerskolen er siden da løbende blevet udvidet i takt med et stigende elevtal og øgede krav til faglokaler. Seneste skud på stammen er den nye indskolingsbygning, der blev indviet i 2001.