MENU
Aula_close Layer 1

Procedure for ansøgning om tilskud

Sorø Borgerskoles Forældreforening har på et møde i efteråret 2012 besluttet følgende:

At vi vil prioritere, at der hvert år afsættes et beløb til afholdelse af et arrangement for alle skolens elever. Derudover vil vi, hvis økonomien tillader det, gøre det muligt for skolens lærere og pædagoger at ansøge om tilskud fra Forældreforeningen.

Derfor har vi i foreningen udfærdiget en procedure til ansøgning af disse.

Fremover vil vi i starten af hvert skoleår offentliggøre hvor mange penge, der er til uddeling. Størrelsen af denne pulje, afhænger selvfølgelig af foreningens økonomiske situation. Tilskuds-portionerne kan derfor variere meget i størrelse fra år til år, ligesom vi kan være uheldige ikke at være i stand til at uddele nogle tilskud overhovedet. Der vil være forskel på tilskuds-størrelsen afhængig af, om der søges til en klasse, en årgang eller til et helt trin.

Procedure for ansøgning:

 • Lærere og pædagoger ansat på Sorø Borgerskole kan ansøge

 • Hver lærer/pædagog kan ansøge én gang årligt

 • Ansøgningen kan være relateret til indskoling/mellemtrin/udskoling samlet, en årgang eller en klasse

 • Ansøgningen skal have relevans for undervisningen eller aktiviteterne (SFO)

 • Ansøgning foregår via formular, som findes under punktet ”Formular til ansøgning”

 • Ansøgning sendes via mail til foreningens formand (se adr. under punktet ”Bestyrelsens medlemmer”)

 • Ansøgningen skal være formanden i hænde senest sidste tirsdag i september

 • Ansøgninger vil blive behandlet på foreningens generalforsamling den 1. tirsdag i oktober

 • Svar på ansøgningen gives snarest herefter, og senest 14 dage efter generalforsamlingen*

 • Foreningen kan desværre ikke imødekomme ansøgninger af kulinarisk art

 • Evt. usøgte tilskud vil overgå til foreningens øvrige aktiviteter

 • Modtagerne af tilskud forpligter sig til at melde tilbage til forældreforeningen skriftligt omkring udbyttet

  af tilskuddet – gerne med billedmateriale

  *foreningens bestyrelse er i sin fulde ret til at afvise en ansøgning, enten fordi de vurderer, at den ikke er relevant, eller i tilfælde af, at ansøgningerne overstiger antallet af tilskuds-portioner for indeværende år.

  Med venlig hilsen

  Sorø Borgerskoles Forældreforening