MENU
Aula_close Layer 1

AKT

Hvad står AKT for?

 Adfærd er et begreb, der på en neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden.

I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer, evner, handlemåder, opførsel og aktiviteter. Kontakt Kontakt er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation. Vanskeligheder på dette område viser sig bl.a. i forstyrrelser i den almindelige sociale udvikling.

Det er vigtigt at forstå, at et barns adfærd stort set ikke kan forstås isoleret fra relation til andre børn og voksne. Trivsel Trivsel er et begreb, der fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring.