MENU
Aula_close Layer 1

Skolens kontor

SKOLENS KONTOR

Åbningstid på skoledage mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 fredag kl. 8.00-14.30

tlf. 5786 4000

fax.5786 4005

E-mail: soroe.borgerskole@soroe.dk

Kontoret omstiller til:

Skoleleder Søren Brockdorff Jensen

Viceskoleleder Nanna Kessel

Afdelingsleder Mikael Lindegaard

 

Sekretær Anni Christensen tlf. 5786 4000

Sekretær Helle Hahn Lau-Jensen tlf. 5786 4000

Teknisk servicemedarbejder Henrik Ladegaard tlf. 2148 6037

Skolebibliotekarer Mogens Schelde tlf. 5786 4022

Lærerværelset tlf. 5786 4020

SFO, afdelingsleder Jane Olsen tlf. 5783 3440

UNGDOMS- & UDDANNELSESVEJLEDNING www.UU2U.dk tlf. 7010 9012 UU-vejleder Kim Leidecker-Ladefoged (kiml@uuvestsjaelland.dk) tlf. 3010 6995

BØRNE- OG KULTURAFDELINGEN Skole– og kulturchef tlf. 5787 0100

Skolepsykolog/PPR tlf. 5787 0100

Sundhedsplejerske tlf. 5787 0185

TANDLÆGEN Rådhusvej tlf. 5787 6750