MENU
Aula_close Layer 1

Takster 2019

Takster for 2018

Sorø Kommunes Byråd har fastsat egenbetalingen, for ophold i dagtilbud, skolefritidsordning samt klub for børn fra d. 1. januar 2018.

Egenbetalingen udgør i 11 måneder, juli måned er opkrævningsfri:

Børn & Familier Rådhusvej 8 4180 Sorø
T 5787 6000

Institution Kommunal dagpleje

Børnehave
Sorø Skovbørnehave (puljeinstitution)

Integrerede institutioner: 0-2 år
3-6 år

SFO Morgenmodul
SFO Eftermiddagsmodul SFO Fuldtidsmodul
SFO Feriefridagsmodul

SFO II Ungdomsklub

Udmeldelse

Takst 2.685

1.684

1.739 i 11 måneder, hvor december måned er betalingsfri.

2.948 1.684

295 1.180 1.475

3.432 pr. år

859 gratis

Børn, som er skoleindskrevet til skoleåret 2018/2019 vil automatisk blive udmeldt af børnehave pr. 31/7 2018.

Børn, som skal på privatskole i skoleåret 2018/2019 skal udmeldes af børnehave via Digital Pladsanvisning senest den 31/7 2018 efter gældende udmeldelsesvarsel for Sorø kommune.

Børn, som skal i 4. klasse til skoleåret 2018/2019 vil automatisk blive udmeldt af SFO pr. 31/7 2018.

Børn, som skal i 7. klasse til skoleåret 2018/2019 vil automatisk blive udmeldt af SFO II pr. 31/7 2018.

Skal børnene udmeldes til en tidligere dato, skal dette ske på Digital Pladsanvisning efter gældende udmeldelsesvarsel for Sorø kommune.
Du finder ”digital Pladsanvisning” på www.soroe.dk eller www.borger.dk.

Søskendetilskud

Børn, der er tilmeldt samme adresse og har samme betaler, får automatisk søskendetilskud.

Sorø Kommune Kommune

F 5787 7100

soroekom@soroe.dk

www.soroe.dk

November 2017

Billede fjernet.Billede fjernet.Billede fjernet.

Tilskuddet gives til børn, der er meldt ind i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger og puljeordninger, samt børn, der er omfattet af tilskud til privat børnepasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)

Åbningstid: Mandag til onsdag 10:00-13:00. Torsdag 10:00-17:00. Fredag 10:00-13:00 Telefontid: Mandag til onsdag 10:00-15:30. Torsdag 10:00-17:00. Fredag 10:00-13:00

Modtag din post i din digitale postkasse – Få overblik og skån samtidig miljøet!

I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. Få adgang til Digital Post fra www.Straxen.dk. Brug din NemID til at logge på – har du ikke en NemID, så bestil på www.Straxen.dk. Vær opmærksom på at henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev

Billede fjernet.Billede fjernet.

Søskendetilskuddet betyder, at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for øvrige pladser.

Ved søskende forstås biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn.

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, bliver barnet regnet som søskende hos dén forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.

Økonomisk Fripladstilskud

Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede årlige bruttoindkomst. Muligheden for hel eller delvis fripladstilskud bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på kr. 539.800 eller derover om året. Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, så forhøjes beløbet dog med kr. 7.000 for hvert barn udover det første.

Er du enlig forsørger, forskydes fripladsskalaen med kr. 60.801 årligt, hvilket betyder, at du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din årlige indkomst er under kr. 600.601.

Det gives ikke økonomisk fripladstilskud til børn i pasning hos private børnepassere.

Betaling

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på kr. 250.

I henhold til Persondataloven skal vi oplyse, at restancer vil blive registreret i Det Centrale Fordringsregister, med det formål at kunne indtræde i evt. overskydende skatter.

Brug den digital Pladsanvisning

Pladsanvisningen sender breve til dig i ”digital Pladsanvisning”. Du skal derfor sørge for, at dine kontaktoplysninger er aktuelle, og skal derfor logge på den digitale pladsanvisning, og kontrollere om dine oplysninger under fanen ”kontaktoplysninger” er korrekte.

Venlig hilsen

Pladsanvisningen Børn & Familier